Záznamy předchozích webinářů

19.12.2019 Kazuistiky

Přednášející: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Proběhlo: 19. 12. 2019 

Autor předkládá čtyři kazuistiky méně častých i častějších a přitom méně diagnostikovaných chorob: autoimunitní hemolytická anémie, terciární hyperparathyreózy, hemochromatózy a primárního hyperaldosteronismu. Posluchači jsou vtaženi do děje požadavky na zodpovězení diferenciálně diagnostických otázek.

Záznam webináře 

Video s interaktivními otázkami a získání certifikátu ZDE