Záznamy předchozích webinářů

28.11.2019 Terapeutické monitorování hladin antibiotik - jak se v klinické praxi vyhnout nejčastějším chybám

Přednášející: Mgr. Barbora Kováčová

Proběhlo: 28. 11. 2019 

V současnosti se ve FN Plzeň rutinně monitorují plazmatické hladiny několika léčiv, včetně tří antibiotik: vankomycin, gentamicin a amikacin. Měření plazmatických hladin však není jen o pouhém získání číselné hodnoty. Na výsledek stanovení je vždy nutno nahlížet komplexně a při interpretovaní vzít v potaz celou řadu dalších faktorů. Ve webináři se zaměříme na to, jak správně postupovat při odběru vzorku a při interpretaci již stanovené hladiny. Na příkladech z klinické praxe si taky ukážeme, kde všude v procesu stanovování můžou vznikat chyby, jestli se dají odhalit a jaké jsou možnosti jejich „náprav“. 

 Záznam webináře 


Video s interaktivními otázkami a získání certifikátu ZDE