Záznamy předchozích webinářů

25. 4. 2019 Postřehy z 5th EFLM Conference on Preanalytical Phase

Přednášející: MUDr. Pavel Brož

Termín: 25. 4. 2019 od 14:00hod

Téma: Chyby v preanalytické fázi laboratorního vyšetření jsou nejčastější příčinou chybného výsledku a mohou vést k poškození pacienta. Preanalytické fázi laboratorního vyšetření je zejména v posledních letech věnována zvýšená pozornost a na tuzemských i zahraničních konferencích. Mezinárodní konferencí zaměřenou čistě na preanalytickou fázi je 5th EFLM Conference on Preanalytical Phase v Záhřebu probíhající ve dnech 22.-23.3.2019. Cílem webináře je v krátkém přehledu provést posluchače jednotlivými bloky konference a vyzdvihnout nejzajímavější témata. V konečné fázi webináře je plánována diskuze se zamyšlením nad implementací nových poznatků do vlastního provozu.

Vstup

(Tlačítko vstup použijte pro registraci na webinář. Nasměruje Vás do webinářového kurzu, kde najdete důležité informace ohledně času a místa konání, po akci si na tomto odkazu můžete vygenerovat certifikát)
Záznam webináře