Archiv: Starší záznamy webinářů

15. 11. 2018 Kazuistiky - smíšené poruchy acidobazické rovnováhy

Přednášející: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Termín: 15. 11. 2018 od 14:00hod

Téma: Na dvou kazuistikách (alkoholička se selháním jater, alkoholik s rabdomyolýzou) je demonstrována problematika hodnocení smíšených poruch acidobazické rovnováhy, ale i celé řady metabolických odchylek.


Záznam webináře