Webináře

Archiv: Starší záznamy webinářů

15. 11. 2018 Kazuistiky - smíšené poruchy acidobazické rovnováhy

Přednášející: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Termín: 15. 11. 2018 od 14:00hod

Téma: Na dvou kazuistikách (alkoholička se selháním jater, alkoholik s rabdomyolýzou) je demonstrována problematika hodnocení smíšených poruch acidobazické rovnováhy, ale i celé řady metabolických odchylek.

Vstup

(Tlačítko vstup použijte pro registraci na webinář. Nasměruje Vás do webinářového kurzu, kde najdete důležité informace ohledně času a místa konání, po akci si na tomto odkazu můžete vygenerovat certifikát)
Záznam webináře