Archiv: Starší záznamy webinářů

25. 10. 2018 - Markery zánětu - indikce, interpretace a současná doporučení

Přednášející: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

Termín: 25. 10. 2018 od 14:00hod

Téma: Diagnostika zánětlivých stavů patří ke každodenní praxi vetšiny lékařů. Markery zánětu jako je CRP a prokalcitonin jsou běžnou součástí této diagnostiky. V semináři probereme klinické a okrajově i analytické vlastnosti CRP, prokalcitoninu a dalších ukazatelů zánětu (presepsin, Il-6) a konfrontujeme je s existujícími odbornými doporučeními. Zaměříme se na racionální indikaci a interpretaci těchto markerů a prodiskutujeme jejich omezení. 


Záznam webináře: