Archiv: Starší záznamy webinářů

10.5.2018 Patologie destiček aneb když destičky stůňou

Přednášející: MUDr. Zdena Hajšmanová

Termín: 10.5. 2018 od 14:00hod

Téma: Krevní destičky jako druhá nejpočetnější populace krevních elementů v periferní krvi musí plnit mnohem více povinností než jen všeobecně známou úlohu v procesu krevního srážení. V přednášce se snažím objasnit úlohu postkapilární adherenční junkce, jejíž správná funkce je dána souhrou destiček a endotelových buněk. Při těžké trombocytopenii je souhra narušena a nerovnováha je příčinou zvýšené cévní permeability se vznikem petechií. Destičky jsou sice  křehké bezjaderné, ale obdivuhodně multifunkční elementy, které nejen dokážou zastavit  krvácení, ale samy se i poperou s patogenem vniklým do rány a přivolají na pomoc  neutrofilní elementy s tvorbou NETs, ale zároveň  kontaktují i buňky specifické imunity a ještě  pomohou postižené místo zahojit. Když chybí, je to problém. Záznam webináře