Archiv: Starší záznamy webinářů

26. 4. 2018 Diferenciální diagnostika patologického APTT

Přednášející: MUDr. Eva Havlová

Termín: 26. 4. 2018 od 14:00hod

Téma: Přednáška se se zabývá problematikou stanovování APTT. V teoretické části je zmíněn princip testu, principy měření a problematika vhodných reagencií. Dále se věnuji interpretaci patologických výsledků, hodnocení APTT u pacientů s antikoagulační léčbou. V druhé polovině přednášky uvádím příklady z praxe naší ambulance a statistické přehledy  metod užívaných při vyšetřování patologického APTT na našem pracovišti.
Záznam webináře