Archiv: Starší záznamy webinářů

19.4.2018 Polypragmázie a lékové problémy

Přednášející: Mgr. Barbora Kováčová, PharmDr. Jaroslava Červeňová

Termín: POZOR změna termínu na 19. 4. 2018 od 14:00hod

Téma: Polypragmázie (z angl.polypharmacy) je definována jako užívaní příliš velkého počtu léčiv, často s nejednoznačným nebo sporným přínosem pro pacienta. V širším smyslu slova však může zahrnovat jakékoliv neoptimální užití léčiv, které vede ke snížení účinnosti či zvýšení rizika farmakoterapie. V praxi se tak setkáváme s preskripcí neindikovaných nebo naopak kontraindikovaných léčiv a duplicitami. Výjimkou nejsou ani kombinace léčiv vedoucí k významným klinickým interakcím. Cílem webináře je upozornit na nejčastější kritické situace pro vznik polypragmazie a preskripčních spirál. Odprezentovány budou též příklady racionalizace terapie z praxe. Záznam webináře