Archiv: Starší záznamy webinářů

25.1.2018 Akutní poškození ledvin:klinicky dostupné a perspektivní diagnostické a prognostické markery

Přednášející: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

Termín: 25. 1. 2018 od 14:00hod

Téma: Akutní poškození ledvin (AKI) je časté u hospitalizovaných pacientů a je spojeno se zvýšenou morbiditou, mortalitou a náklady. V současné době klinicky používané markery (sérový kreatinin, mikroskopické vyšetření moče, produkce moče) nejsou schopné vývoj AKI včas zachytit. V prezentaci uvedeme přehled aktuálně klinicky dostupných a potenciálně perspektivních markerů (NGAL, KIM-1, IL-18, L-FABP, IGFBP7, TIMP-2) a algoritmů pro diagnózu AKI a jejich ev. prognostický význam pro pacienta. 

Generování certifikátu 

Záznam webináře