Archiv: Starší záznamy webinářů

23. 11. 2017 Kazuistiky II

Přednášející: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

Termín: 23. 11. 2017 od 14:00

Téma: Série zajímavých kazuistik z praxe klinického biochemika demonstrující možné chyby v preanalytické, analytické a hlavně interpretační fázi používání laboratorních výsledků.

Vstup pro generování certifikátu.

Záznam webináře