Archiv: Starší záznamy webinářů

9. 11. 2017 MedPed a novinky v léčbě dyslipidémií

MedPed a novinky v léčbě dyslipidémiíPřednášející: MUDr. Hana Bernášková

Proběhlo: 9. 11. 2017 od 14:00

Téma: Familiární hypercholesterolémie (FH) je geneticky podmíněná porucha metabolismu lipidů. Projevuje se předčasným vznikem aterosklerózy a s ní spojených kardiovaskulárních komplikací. Dědí se autozomálně dominantně. Vyhledáváním a dispenzarizací pacientů s FH se zabývá mezinárodní projekt MedPed (Make early diagnosis to Prevent early deaths in Medical Pedigrees), jehož součástí je i ČR. Cílem tohoto projektu je zajistit pacientům s FH účinnou léčbu a snížit tak riziko vzniku předčasných kardiovaskulárních příhod. Organizací péče o rodiny pacientů s FH, možnostmi léčby a činností jednoho ze specializovaných pracovišť MedPed pro dospělé ve FN Plzeň bude věnován následující webinář.  

Záznam webináře