Webináře

Archiv: Starší záznamy webinářů

19. 10. 2017 Kazuistiky I

Jaroslav Racek - výukaPřednášející: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Termín: 19. 10. 2017 od 14:00
Téma: Série zajímavých kazuistik z praxe klinického biochemika (hyposiderinemická anémie, metabolická alkalóza, MGUS, pseudohyperkalémie) demonstrující možné chyby v preanalytické, analytické a hlavně interpretační fázi používání laboratorních výsledků.

Vstup (generování certifikátu)


Záznam webináře