Topic outline

 • Diferenciální rozpočet a morfologie krevních buněk v nátěru

  Kurz je zaměřen na tato témata:  

  • diferenciální rozpočet leukocytů
  • morfologické odchylky erytrocytů, leukocytů a trombocytů v periferní krvi

  Celková délka studia jsou 2,5 hodiny (1 hod./45min.)
  Kurz je hodnocen 2 kredity ČLK.

  Podmínky absolvování: zhlédnutí prezentací a absolvování závěrečného testu (v kapitole č. 5) na minimálně 75% (19  bodů).
  Kurz je vhodný zejména pro:

  • studenty SZŠ a VOŠZ obor zdravotní laborant
  • hematologické laborantky v adaptačním procesu
  • hematologické laborantky v  předatestační přípravě
  • bioanalytiky hematologické laboratoře v předatestační přípravě
  • stážisty v hematologické laboratoři FN

  Pro komunikaci s autorkami a tutorkami kurzu používejte diskusní fórum nebo e-mailovou adresu lavickovaa@fnplzen.cz.
  V případě technických potíží se obraťte na postudium@lfp.cuni.cz

 • Studijní materiály
  1
  2
  3
  4
  Test
  5
  Certifikát
  6
  Závěrem
  7
  Zpětná vazba
  8
 • Diferenciální rozpočet leukocytů

  Čas 13 minut

  Co se naučíte?

  Po shlédnutí přednášky popíšete 3 způsoby stanovení diferenciálního rozpočtu leukocytů (automatický dif. z analyzátoru, digitální morfologii a mikroskopické hodnocení dif.). Budete umět zhotovit, obarvit a kompletně mikroskopicky zhodnotit nátěr periferní krve. 


  • Morfologické odchylky leukocytů

   Čas 15 minut

   Co se naučíte?

   V této části kurzu se naučíte při hodnocení mikroskopického nátěru periferní krve sledovat kromě diferenciálního rozpočtu leukocytů také jejich morfologické odchylky. 


   • Morfologické odchylky erytrocytů

    Čas 18 minut

    Co se naučíte?

    Budete umět určit morfologické změny velikosti, tvaru a barvitelnosti erytrocytů. Odlišit 4 typy erytrocytárních inkluzí a popsat další patologické jevy v nátěru např.

     přítomnost parazitů, aglutinace a penízkovatění erytrocytů.


    • Morfologické odchylky trombocytů

     Čas 3 minuty

     Co se naučíte?

     Budete umět rozpoznat morfologické změny krevních destiček a dva jevy, které mohou ovlivnit výslednou hodnotu počtu trombocytů v krevním obraze - shluky trombocytů a destičkový satelitismus.     • Test

      Pro zvládnutí testu je potřebné získat 75% správných odpovědí (19 bodů). Otázky můžou mít i vícero správných odpovědí.

     • Certifikát

      • Závěrem

       Kurz sestavil autorský kolektiv z Ústavu klinické biochemie a hematologie Fakultní nemocnice Plzeň: 

       • MUDr. Alena Lavičková - vedoucí týmu
       • Bc. Kamila Pytlová
       • Jiřina Ševčíková
       • Pavla Sekaninová


       Jak citovat tento kurz

       MUDr. Alena Lavičková: Morfologie krevních buněk (diferenciální rozpočet leukocytů a morfologické odchylky krevních buněk). PO>STUDIUM [online] 27. květen 2021 , poslední aktualizace 27. květen 2021 [cit. doplňte aktuální datum]. Dostupný z WWW: https://postudium.cz/course/view.php?id=587. ISSN 1803-8999.
       • Zpětná vazba