Topic outline

 • Gynekologická cytologie

  Jedná se o soubor 4 kurzů, které pokrývají tato témata:

  • Kurz 1: Buňky s potenciálem soudního sporu
  • Kurz 2: Poznatky o patogenezi dlaždicového karcinomu čípku dělohy v roce 2020
  • Kurz 3: Nová IECC klasifikace endocervikálních adenokarcinomů a její dopady na gynekologickou cytologii
  • Kurz 4: Vícejaderné buňky v gynekologické cytologii

  Celková délka studia je 8 hodin. Studium kurzů je zdarma.
  Vydání certifikátů za jejich úspěšné absolvování je zpoplatněno sumou 800 Kč. Kurzy není možné zakoupit samostatně, pouze jako celý soubor.U každého kurzu můžete shlédnout prezentaci s mluveným komentářem (video) a absolvovat test. Absolvování testu není časově omezeno, máte však 5 pokusů na každý test. 

  Pro komunikaci s autorem a tutorem kurzu používejte diskusní fórum nebo e-mailovou adresu ondic@biopticka.cz.
  V případě technických potíží se obraťte na postudium@lfp.cuni.cz


 • Kurzy
  1
  2
  3
  4
  Certifikát
  5
  Zpětná vazba
  6
  Závěr
  7
  8
 • 1. Kurz: Buňky s potenciálem soudního sporu

  Délka studia kurzu jsou 2 hodiny. 

  Prezentace pojednává o buňkách a situacích, které jsou příčinou falešné negativity některých výsledků gynekologické skríningové cytologie. Zároveň charakterizuje falešnou negativitu a poukazuje na způsoby, jak se s ní v běžném provozu cytologické laboratoře vypořádat. Po prezentaci následuje test imitující situace při prohlížení preparátů v běžném provozu.

  Co se naučíte?
  Dokážete definovat "buňky s potenciálem soudního sporu". Budete rozumět pojmu falešná negativita ve skríninkové cytologii karcinomu čípku dělohy a budete znát některé způsoby jak ji snižovat opatřeními v rámci cytologické laboratoře. Budete si vědomi/y existence typů „rizikových“ preparátů z hlediska možné falešné negativity a natrénujete přístup k denní rutině s ohledem na tuto kategorii preparátu.


 • 2. Kurz: Poznatky o patogenezi dlaždicového karcinomu čípku dělohy v roce 2020

  Délka studia kurzu jsou 2 hodiny

  Prezentace shrnuje současné poznatky o karcinogenezi dlaždicového karcinomu čípku dělohy. Sumarizuje jednotlivé etapy. Poukazuje i na mezery v našem poznáni. Naznačuje praktický význam nových poznatků. 

  Co se naučíte?
  Dokážete popsat 6 dnes známých etap karcinogeneze dlaždicového karcinomu čípku dělohy, včetně integrace některých nejzákladnějších poznatků o podílu epigenetických změn (hypermetylace genů) na tomto procesu.


 • 3. Kurz: Nová IECC klasifikace endocervikálních adenokarcinomů v gynekologické cytologii

 • 4. Kurz: Vícejaderné buňky v gynekologické cytologii

 • Certifikáty

  • Certifikát - Buňky s potenciálem soudního sporu URL
   Restricted Not available unless: The activity Certifikát - Buňky s potenciálem soudního sporu is marked complete
  • Certifikát - Poznatky o patogenezi dlaždicového karcinomu čípku dělohy v roce 2020 URL
   Restricted Not available unless: The activity Certifikát - Poznatky o patogenezi dlaždicového karcinomu čípku dělohy v roce 2020 is marked complete
  • Certifikát - Nová IECC klasifikace endocervikálnich adenokarcinomů v gynekologické cytologii URL
   Restricted Not available unless: The activity Certifikát - Nová IECC klasifikace endocervikálních adenokarcinomů v gynekologické cytologii is marked complete
  • Certifikát - Vícejaderné buňky v gynekologické cytologii URL
   Restricted Not available unless: The activity Certifikát - Vícejaderné buňky v gynekologické cytologii is marked complete
 • Zpětná vazba

  • O autorovi

   Dr. Ondrej Ondič je patologem Šiklova ústavu patologie Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze a soukromé laboratoře Bioptická laboratoř s.r.o., která je jednou z největších v Evropě. Objem provedených vyšetření gynekologické skríningové cytologie, které se zde každoročně provedou, je největší na světě (bez údajů z Čínske lidové republiky). V rutinní i výzkumné činnosti se zaměřuje na gynekopatologii na úrovni biopsie a cytologie.  

   https://www.biopticka.cz/cz/laborator/zamestnanci/ondic.php#

   Seznam publikací

   1. A study of the renal sodium excretion during the normal menstrual cycle using method of passive leg rising. Lazúrová I, Wagnerová H, Trejbal D, Olexa P, Ondic O, Petrovicová J, Kovácová A, Mitro P. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 1999;107(3):198-202.
   2. Effect of passive leg lifting on sodium excretion in patients with liver cirrhosis. Lazurova I, Wagnerova H, Ladanyiova D, Ondic O, Olexa P, Trejbal D, Kovacova A. Bratisl Lek Listy. 2001;102(4):196-9. Slovak.
   3. Spindle and cuboidal renal cell carcinoma, a tumor having frequent association with nephrolithiasis: report of 11 cases including a case with hibrid conventional renal cell carcinoma / Spindle and cuboidal renal cell carcinoma component, Hes, O., Hora, M., Perez-Montiel, D.M., Suster, S., Curik, R., Sokol L., Ondič, O., Mikuláštík, J., Betlach, J., Peychl, L., Hrabal, P., Straka, L., Ferák, I., Vrabec, V., Michal, M., Histopathology 2002, 41, 549-555.
   4. Phyllodes tumor - diagnostický a terapeutický problém?, Saksun, L., Dankovčík, R., Ostró, A., Ondič, O.,L.A. Sokol, Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, 2003, Supplement 1.
   5. Thread-like bridging strands: A morphologic feature present in all adenomatoid tumors, Ondrej Hes, Delia M. Perez- Montiel, Isabel Alvarado Cabrero, Michal Zámečník, Miroslav Podhola, Miroslav Sulc, Milan Hora, Petr Mukensnabl, Radim Zalud, Ondrej Ondic, Michal Michal, Annals of Diagnostic Pathology, Vol 7, No 5 (October), 2003, pp: 273-277.
   6. Spindle and cuboidal renal cell carcinoma (Loopom). Description of 13 cases, Hes, O., Hora, M., Perez-Montiel, D.M., Suster, S., Curik, R., Sokol L., Ondič, O., Mikuláštík, J., Betlach, J., Peychl, L., Hrabal, P., Straka, L., Ferák, I., Vrabec, V., Michal, M., Časopis lekařu českých, 143, 2004, 169- 173.
   7. Adrenal actinomycosis mimicking a large tumor of the adrenal gland, Lazúrová, I., Závacký, P., Ondič, O., The journal of Urology, Vol.173, 2005, 517-518.
   8. Kazakov DV, Ondic O, Zamecnik M, Shelekhova KV, Mukensnabl P, Hes O, Dvorak V, Michal M. Morphological variations of scar-related and spontaneous endometriosis of the skin and superficial soft tissue: a study of 71 cases with emphasis on atypical features and types of mullerian differentiations. J Am Acad Dermatol. 2007;57(1):134-146.
   9. Borderline papillary serous tumor of the fimbriated end of the fallopian tube with peritoneal implants. Ondic O, Kalis V, Sima R. J Obstet Gynaecol Res. 2011 Nov;37(11):1702-5.
   10. Dopis vydavateli. Ondič O., Michal M. Čes Gynek, 2011, 76, 5, 404-405.
   11. The testing strategy for detection of biologically relevant infection of human papillomavirus in head and neck tumors for routine pathological analysis. Kašpírková J, Ondič O, Cerná K, Skálová A., Cesk Patol. 2013 Dec;49(1):29-34.
   12. Ondič O., Kašpírková J., Ferko R. Eozinofilná dysplázia krčka maternice asociovaná s infekciou HPV 6 – kazuistika a prehl'ad literatúry. Cesk Patol 2013; 49(4): 146–148.
   13. Ondič O., Kašpírková J., Májek O., Kinkorová I. HPV typing of high-grade dysplasia (CIN III) in cone biopsies of 38 HPV-vaccinated women. Virchows Archiv, January 2014, Volume 464, Issue 1, pp 79-83.
   14. Vit Martin Matejka, Lubos Holubec, Petr Mukensnabl, Ondrej Ondic, Jana Dreslerova, Ondrej Fiala, Petra Mrazkova, Jindrich Finek. Rare tumors of the heart angiosarcomas. Two case reports. Contemp Oncol (Pozn) 2014; 18. DOI (digital object identifier): 10.5114/wo.2014.40601
   15. Ondič O, Slunéčko R, Svajdler Ml M. Current status of urinary cytology in the evaluation of bladder neoplasms]. Cesk Patol. 2014 Fall;50(4):142-5. Czech.
   16. Ondič O, Neubauer L, Sosna B. Extraintestinal oxyuriasis - report of three cases and review of literature. Cesk Patol. 2014 Jul;50(3):152-4.
   17. Martínek P, Grossmann P, Hes O, Bouda J, Eret V, Frizzell N, Gill AJ, Ondič O. Genetic testing of leiomyoma tissue in women younger than 30 years old might provide an effective screening approach for the hereditary leiomyomatosis and renal cell cancer syndrome (HLRCC). Virchows Arch. 2015 Aug;467(2):185-91.
   18. Bartakova A, Ondic O, Presl J, Vlasak P, Bouda J. Oligodendroglioma originating in mature cystic teratoma. J Obstet Gynaecol. 2015 Oct 14:1-2.
   19. Vanecek T, Pivovarcikova K, Pitra T, Peckova K, Rotterova P, Daum O, Davidson W, Montiel DP, Kalusova K, Hora M, Ondic O, Dubova M, Michal M, Hes O (2015) Mixed Epithelial and Stromal Tumor of the Kidney: Mutation Analysis of the DICER 1 Gene in 29 Cases Applied immunohistochemistry & molecular morphology : AIMM / official publication of the Society for Applied Immunohistochemistry.
   20. Ulamec M, Skenderi F, Trpkov K, Kruslin B, Vranic S, Bulimbasic S, Trivunic S, Montiel DP, Peckova K, Pivovarcikova K, Ondic O, Daum O, Rotterova P, Dusek M, Hora M, Michal M, Hes O (2016) Solid papillary renal cell carcinoma: clinicopathologic, morphologic, and immunohistochemical analysis of 10 cases and review of the literature Annals of diagnostic pathology 23:51-57.
   21. Svajdler M, Jr., Mezencev R, Kaspirkova J, Kacerovska D, Kazakov DV, Ondic O, Michal M (2016) Human papillomavirus infection and p16 expression in the immunocompetent patients with extragenital/extraungual Bowen's disease Diagnostic pathology 11:53.
   22. Svajdler M, Jr., Mezencev R, Kaspirkova J, Kacerovska D, Kazakov DV, Ondic O, Michal M (2016) Human Papillomavirus Infection and p16 Expression in Extragenital/Extraungual Bowen Disease in Immunocompromised Patients The American Journal of dermatopathology.
   23. Svajdler M, Laco J, Ondic O, Kaspirkova J, Mezencev R, Michal M, Skalova A (2016) [HPV-associated head and neck cancer: update and recommendations for practice] Ceskoslovenska patologie 52:130-138.
   24. Svajdler M, Jr., Kaspirkova J, Mezencev R, Laco J, Torday T, Dubinsky P, Straka L, Ondic O, Michal M, Skalova A (2016) Human papillomavirus and Epstein-Barr virus in nasopharyngeal carcinoma in a non-endemic eastern european population Neoplasma 63:107-114.
   25. Svajdler M, Jr., Kaspirkova J, Hadravsky L, Laco J, Dubinsky P, Straka L, Ondic O, Michal M, Skalova A (2016) Origin of cystic squamous cell carcinoma metastases in head and neck lymph nodes: Addition of EBV testing improves diagnostic accuracy Pathology, research and practice 212:524-531.
   26. Pivovarcikova K, Peckova K, Martinek P, Montiel DP, Kalusova K, Pitra T, Hora M, Skenderi F, Ulamec M, Daum O, Rotterova P, Ondic O, Dubova M, Curik R, Dunatov A, Svoboda T, Michal M, Hes O (2016) "Mucin"-secreting papillary renal cell carcinoma: clinicopathological, immunohistochemical, and molecular genetic analysis of seven cases Virchows Archiv : an international journal of pathology 469:71-80.
   27. Ondic O, Hes O (2016) Jaká je Vaše diagnóza? - Leiomyóm s mutáciou génu FH při syndróme hereditárnej leiomyomatózy a karcinómu z renálnych buniek (HLRCC syndrome). Ceskoslovenska patologie 52:112.
   28. Harrison WJ, Andrici J, Maclean F, Madadi-Ghahan R, Farzin M, Sioson L, Toon CW, Clarkson A, Watson N, Pickett J, Field M, Crook A, Tucker K, Goodwin A, Anderson L, Srinivasan B, Grossmann P, Martinek P, Ondic O, Hes O, Trpkov K, Clifton-Bligh RJ, Dwight T, Gill AJ (2016) Fumarate Hydratase-deficient Uterine Leiomyomas Occur in Both the Syndromic and Sporadic Settings The American journal of surgical pathology 40:599-607.
   29. HPV-associated head and neck cancer: update and recommendations for practice. Švajdler M, Laco J, Ondič O, Kašpírková J, Mezencev R, Michal M, Skálová A.Cesk Patol. 2016;52(3):130-8. Czech.
   30. Comparative study of TERT gene mutation analysis on voided liquid-based urine cytology and paraffin-embedded tumorous tissue.Pivovarcikova K, Pitra T, Vanecek T, Alaghehbandan R, Gomolcakova B, Ondic O, Peckova K, Rotterova P, Hora M, Dusek M, Michal M, Hes O.Ann Diagn Pathol. 2016 Oct;24:7-10. doi: 10.1016/j.anndiagpath.2016.06.002. Epub 2016 Jun 18. No abstract available.
   31. Endometrial Endometrioid Carcinoma With Large Cystic Growth Configuration and Deceptive Pattern of Invasion Associated With Abundant Nodular Fasciitis-like Stroma: A Unique Hitherto Unreported Histology in Endometrioid Carcinoma.Švajdler M, Michal M, Dubinský P, Švajdler P, Ondič O, Michal M.Adv Anat Pathol. 2016 Nov;23(6):381-384.
   32. Cystic and necrotic papillary renal cell carcinoma: prognosis, morphology, immunohistochemical, and molecular-genetic profile of 10 cases.Peckova K, Martinek P, Pivovarcikova K, Vanecek T, Alaghehbandan R, Prochazkova K, Montiel DP, Hora M, Skenderi F, Ulamec M, Rotterova P, Daum O, Ferda J, Davidson W, Ondic O, Dubova M, Michal M, Hes O.Ann Diagn Pathol. 2017 Feb;26:23-30. doi: 10.1016/j.anndiagpath.2016.10.007. Epub 2016 Oct 20.
   33. Bizarre cell dysplasia of the cervix. Ondič O, Ferko R, Kašpírková J, Švajdler M Jr, Rýchly B, Talarčík P, Bouda J, Michal M. J Obstet Gynaecol Res. 2017 Feb;43(2):345-351. doi: 10.1111/jog.13196.
   34. Warthin-like papillary renal cell carcinoma: Clinicopathologic, morphologic, immunohistochemical and molecular genetic analysis of 11 cases.Skenderi F, Ulamec M, Vanecek T, Martinek P, Alaghehbandan R, Foix MP, Babankova I, Montiel DP, Alvarado-Cabrero I, Svajdler M, Dubinský P, Cempirkova D, Pavlovsky M, Vranic S, Daum O, Ondic O, Pivovarcikova K, Michalova K, Hora M, Rotterova P, Stehlikova A, Dusek M, Michal M, Hes O.Ann Diagn Pathol. 2017 Apr;27:48-56. doi: 10.1016/j.anndiagpath.2017.01.005. Epub 2017 Jan 19.

   • Jak citovat tento kurz

    MUDr. Ondrej Ondič, Ph.D., FIAC: Gynekologická cytologie. PO>STUDIUM [online] 1.11.2020 , poslední aktualizace 1.11.2020 [cit. doplňte aktuální datum]. Dostupný z WWW: https://postudium.cz/course/view.php?id=581. ISSN 1803-8999.