Průvodce portálem CEVA

Všechny informace o používání portálu PO>STUDIUM na jednom místě. Najdete zde informace o podmíkách používání portálu, návody, jak efektivně získat kredity celoživotního vzdělávání (z kurzů a webinářů) a další tipy.

Podmínky používání portálu

Úvodní strana průvodce portálem

Souhlas se zpracováním osobních údajů [edit]

Platnost: celý portál CEVA

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem  portálu CEVA, organizační složka UK v Praze, LF v Plzni, pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to na dobu neurčitou ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle§ 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání sdělení uživateli registrovanému v portálu CEVA prostřednictvím elektronických prostředků (podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), např. informace  o Novinkách, Diskuzích a Konzultacích apod. Uživatel může zasílání informací následně kdykoliv odmítnout - viz. informace, které jsou součástí textu zápatí každého e-mailu zaslaného portálem CEVA. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Licenční podmínky používání portálu CEVA [edit]

Platnost: celý portál CEVA

Všechna díla publikovaná v portálu CEVA podléhají licenci Creative Commons BY-NC-SA.
Chcete-li použít dílo publikované v portálu CEVA:

  • musíte jej citovat způsobem, který je u každého díla uveden,
  • vytváříte-li odvozená (upravená) díla, musíte zachovat licenci,
  • nesmíte jej využít komerčně.

Lékařská fakulta v Plzni je držitelem nevýhradní licence na všechna autorská díla publikovaná v portálu CEVA.

Odborník ve zdravotnictví [edit]

Platnost: pouze vybrané materiály v portálu CEVA

Vybrané studijní materiály v portálu CEVA jsou určeny zdravotnickým odborníkům v České republice, nikoli laické veřejnosti.

Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněná humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (lékař, lékárník).