Dietní intervence v prevenci a léčbě civilizačních onemocnění