virove_hepatitidy.swf

V horní části animace můžete přepínat tlačítky mezi serologií hepatitidy A a B. Posunem táhla v dolní části animace se pohybujete mezi jednotlivými časovými stádii onemocnění.
Last modified: Thursday, 4 April 2013, 12:16 PM