Konference Kvalita v klinických laboratořích 2019

Podtitul konference: Záruka kvalitního podkladu ke stanovení diagnózy. 

Konference je určena nejen zdravotnickým pracovníkům v klinických laboratořích, ale i klinickým pracovníkům, kteří hrají klíčovou roli v preanalytické fázi procesu laboratorních vyšetření. Organizačně zajišťuje konferenci Centrum řízení kvality, neboť mezi tímto pracovištěm a klinickými laboratořemi funguje velmi úzká spolupráce v rámci řízení systému kvality. 

Událost se konala 5. 11.2019 v posluchárně II. Interní kliniky, pav. č. 4, Fakultní nemocnice Plzeň - Bory

Seznam přednášek:

  • Jak můžeme klinikům pomoci informacemi na webu klinických laboratořích (záznam bude doplněn)
  • Kazuistiky - chybná interpretace lab. výsledků v důsledků preanalytických chyb (záznam bude doplněn)
  • Neshody na příjmu biologického materiálu a jejich dopad nejen na pacienty
  • Celkový TAT a jeho vliv na výstupy pacienta
  • Duplicitní vyšetření a jak jim předcházet
  • Vyšetřování spalniček (záznam bude doplněn)
  • Nesprávné indikace vyšetření biomarkerů ovlivňují léčbu pacientů
  • Laboratorní diagnostika spalniček 
  • Novinky v možnostech e-learningu pro postgraduální vzdělávání


E-learningový kurz: No
Webinářový kurz: No
Záznamy konferencí: Yes