Mezikrajský seminář Plzeňského a Karlovarského kraje 2019

Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje je pořádán Českou společností klinické biochemie ČLS JEP a Lékařskou fakultou UK v Plzni. 

Seminář se konal 28.3.2019 v Plzni (Šafránkův pavilon LF UK v Plzni).


E-learningový kurz: No
Webinářový kurz: No
Záznamy konferencí: Yes