Webináře

Záznamy předchozích webinářů

22.10.2020 Závislost na tabáku a možnosti odvykání

Přednášející: MUDr. Hana Bernášková,
Ordinace pro poruchy metabolismu a odvykání kouření, ÚKBH FN Plzeň-Lochotín Zavislost na tabaku

Proběhlo: 22.10.2020 od 14:00

Závislost na tabáku je samostatná nemoc s kódem diagnózy F.17, která se v ČR podílí přibližně na každém 6. úmrtí. Zvyšuje výskyt některých malignit, zhoršuje průběh kardiovaskulárních onemocnění a zánětů, vyvolává poruchy imunity, způsobuje gynekologické a porodnické komplikace a další závažná poškození zdraví. Jedná se o závislost, kterou je možné u spolupracujícího pacienta – kuřáka ovlivnit důslednou edukací spojenou s farmakologickou intervencí. Předkládaná prezentace se zmiňuje o historii kouření, popisuje vliv tabákového kouře na lidské tělo a zabývá se současnými možnostmi léčby této závislosti.

Záznam webináře: 

Pro získání certifikátu zde vstupte do webinářového kurzu.