Program výukové kuchyně, podpora účastníků prezenčních kurzů

Click http://ceva-edu.cz/course/view.php?id=220 link to open resource.