1. Dokáže popsat metabolismus etanolu a možnosti jeho stanovení;
  2. vysvětlí laboratorní změny u akutní/chronické otravy etanolem;
  3. v kazuistikách identifikuje typické změny v laboratorních výsledcích, které jsou spojeny s otravami etanolem, etylenglykolem a metanolem;
  4. vysvětlí podstatu léčby intoxikace metanolem a etylenglykolem.