1. Popište příčiny otravy oxidem uhelnatým, látkami oxidujícími hemoglobin na methemoglobin, sirovodíkem a kyanovodíkem. 
  2. Vysvětlete toxický účinek těchto látek a popište metabolické změny při uvedených otravách. 
  3. Popište význam preventivních opatření, zejména k zábraně otravy oxidem uhelnatým.
  4. Vysvětlete pojem gasotransmitery.