Výsledky učení

Základní přehled znalostí a dovedností, které by si absolvent kurzu měl odnést.

  1. Dokáže vysvětlit, co jsou to gamapatie;
  2. rozezná a popíše jednotlivé stupně vývoje gamapatií;
  3. dokáže indikovat správné diagnostické metody pro potvrzení či vyvrácení mnohočetného myelomu;
  4. na základě diagnostických kritérií dokáže diagnostikovat mnohočetný myelom;
  5. je schopen popsat princip léčby mnohočetného myelomu.