Výsledky učení

Základní přehled znalostí a dovedností, které by si absolvent kurzu měl odnést.

Podmínky pro absolvování celého kurzu jsou uvedeny u jednotlivých studijních materiálů.

Laboratorní vyšetření u dětí

 1. Popíše úskalí odběru biologického materiálu u novorozenců a kojenců.
 2. Charakterizuje odchylky metabolismu, které pozorujeme u novorozenců a kojenců;  zdůvodní jejich příčiny a uvede 3 příklady odlišných referenčních hodnot pozorovaných v tomto věkovém období.
 3. Definuje pojem novorozenecký screening a vyjmenuje alespoň 4 příznaky, u kterých je třeba myslet na dědičnou poruchu metabolismu.
 4. Vyjmenuje 3 příčiny nekonjugované a 1 příčinu konjugované hyperbilirubinémie a vysvětlí jejich příčiny v dětském věku.
 5. Vyjmenuje 3 možnosti měření bilirubinu u novorozenců.
 6. Vysvětlí příčiny hypoglykémie nalačno a po příjmu potravy u novorozenců.

Laboratorní vyšetření u seniorů

 1. Popíše změny dané fyziologickým stárnutím a z nich pramenící odlišnosti ve výsledcích laboratorních vyšetření.
 2. Vysvětlí pojem „geriatrická křehkost“.
 3. Vysvětlí mechanismus vzniku odchylek ve výsledcích laboratorních vyšetření, daných častými chorobami ve starším věku a nežádoucími účinky často užívaných léků.
 4. Vyjmenuje 5 častých příkladů změn laboratorních výsledků, které u seniorů nacházíme.
 5. Vysvětlí pojem „MGUS“.
 6. Vyjmenuje 6 základních parametrů, které by se měly u každého seniora nabrat při příjmu a vysvětlí jejich význam.