Kazuistika Potrubní pošta a hyperkalémie

Přibližně 10minutová prezentace kazuistiky se vloženými otázkami.
Zodpovězení otázek v prezentaci je součástí podmínek k získání certifikátu. Musíte získat 2 body z maximálních 2 (100 %).

Absolvování této aktivity vám zabere cca 30 minut.