Kazuistika 1 - hyposideremická anémie

Ke splnění je nutné odpovědět správně na jedinou otázku.