Kazuistika 2 - hemolytická anémie

Ke splnění je nutné odpovědět správně 4 z 5 otázek.