Kazuistika 3 - methemoglobinémie

Ke splnění je nutné odpovědět obě 2 otázky správně.