Nápověda


Seznam krátkých návodů, doplňujících informací pro nejčastější činnosti.

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Z

Získání certifikátu

Pro přístup k testovým otázkám a získání certifikátu musíte:

Cena kurzu s následnou certifikací činí 200,-Kč.

Nebo využijte možnosti celoročního předplatného všech kurzů za 1 500 Kč.

Po zápisu je Vám kurz přístupný po dobu jednoho roku (do té doby je nutné získat certifikát).
Schválená objednávka je účetním dokladem. Na storno poplatku nevzniká právní nárok.

Entry link: Získání certifikátu

Získání certifikátu webináře

Registrace na webinář: 

Přihlašte se do svého účtu na portálu (nemáte-li jej, zaregistrujte se prosím)
Vyberte si konkrétní webinář dle vypsaných témat

Klikněte na "Vstup" – tím se do webináře (a jeho kurzu) zapíšete

Po uskutečnění webináře:

Zaměstnanci synlab czech, s.r.o., FN Plzeň, Lékařské Fakulty UK v Plzni - pro získání certifikátu musíte zodpovědět testové otázky, které budou dostupné v záznamu webináře. Možnost získat certifikát pouze za prezenční účast již není v roce 2020 dostupná. 

Ostatní uživatelé - pro zpřístupnění možnosti vygenerovat si certifikát je třeba uhradit poplatek 200 Kč (pokud jste se webináře zúčastnil/a prezenčně a nemáte zaplaceno, zaplatťe na účet LFP – fakturační pokyny najdete zde). Následně je postup stejný - certifikát získáte po úspěšném absolvování otázek v záznamu webináře.

Entry link: Získání certifikátu webináře