Fenotyp

Pozorovatelné znaky jedince. Fenotyp je určen genotypem a vlivy prostředí.

» Slovník pojmů