Prokalcitonin

Je glykoprotein o 114 AMK, jehož struktura je identická s prohormonem kalcitoninu z C buněk štítné žlázy, ale tzv. „zánětový“ prokalcitonin je tvořen hlavně v játrech. Tvorba PCT během zánětu úzce souvisí s bakteriálním endotoxinem, jehož účinek zprostředkují prozánětové cytokiny (TNFα, Il-1, Il-6). TNFα a Il-6 stoupají na maximum do 90-180 min po stimulu, PCT začíná stoupat po 3-6 h a jeho tvorba vrcholí za 6-8 hod po stimulu. Poločas PCT je 25-30 hod, kulminace plazmatických hladin mezi 12.-48. hod po stimulu. Na rozdíl od prozánětových cytokinů (Il-6, TNFα), jejichž elevace v zánětových situacích je nespecifická vůči typu zánětu, stoupá PCT s vysokou selektivitou u zánětů bakteriálních! Prokalcitonin má ( zejména u septických pacientů ) na rozdíl od cytokinů ( Il-6 ) vysokou senzitivitu a specificitu. Nejvyšších plazmatických hladin dosahuje PCT u akutních bakteriálních infekcí a při sepsi – největším přínosem PCT je diff. dg. lokalizované bakteriální infekce a sepse/těžké sepse/septického šoku. V některých situacích PCT slouží k odlišení bakteriálního a virového zánětu. Lokální bakteriální záněty, stejně jako opouzdřené abscesy PCT významně nezvyšují. Virové infekce a generalizované mykózy nezvyšují PCT vůbec, nebo jen mírně.

» Slovník pojmů