Komplementfixační reakce

KFR – se v České republice nejčastěji používá jako screeningový test při diagnostice toxoplasmózy. Poskytuje spolehlivé výsledky kvalitativní, a jelikož se jedná o titrační test, hodí se i pro semikvantitativní stanovení protilátek (všech tříd) proti Toxoplasma gondii. Podle výše titru KFR lze usuzovat i na fázi infekce. Reakce je i vhodnou kontrolou k imunoenzymatickým testům, jelikož je postavena na zcela odlišném principu.

» Slovník pojmů