Scavengerové receptory

Scavengerové receptory (SR) představují skupinu receptorů, které rozpoznávají modifikované LDL (oxidací, glykací, acetylací apod.). Podle stavby se rozlišují SR třídy A, B a C. Scavengerové receptory v membráně makrofágů ve stěně cév přijímají modifikované částice LDL, což vede k jejich přeměně na pěnové buňky. Scavengerové receptory třídy B1 (SR-B1) na povrchu hepatocytů vážou částice HDL bohaté cholesterolem a jsou důležité pro reverzní transport cholesterolu. Podílejí se zřejmě i na výdeji cholesterolu z makrofágů do zralých HDL.

Anglický ekvivalent: Scavenger receptors 

» Slovník pojmů