ELISA

ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) je běžně rozšířená imonuanalytická metoda, užívaná ke stanovení antigenů či protilátek. Jedna z reagujících složek je vázána na pevnou fázi (obvykle stěnu mikrotitrační destičky) a před vlastním měřením je třeba oddělit pevnou fázi od fáze kapalné, obsahující nezreagované složky, obvykle promytím.
Anglický ekvivalent: ELISA

» Slovník pojmů