Oxidační stres

Stav, kdy převažují oxidačně působící volné radikály nad antioxidanty. Může být způsoben nadprodukcí volných radikálů, nedostatečnou antioxidační ochranou či kombinací obou faktorů. Podílí se na vzniku a rozvoji četných chorobných stavů (viz nemoci z volných radikálů).
Anglický ekvivalent: Oxidative stress

» Slovník pojmů