Monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS)

benigní asymptomatické onemocnění, provázené plazmocytární produkcí monoklonálního imunoglobulinu, s možností progrese do maligního mnohočetného myelomu či jiné lymfoproliferace.

» Slovník pojmů