Nové články a aktuality

CEVA se mění na PO>STUDIUM a další novinky v e-learningu

CEVA se mění na PO>STUDIUM a další novinky v e-learningu

by Kristína Mizeráková -
Number of replies: 0

Rok 2019 byl v oblasti e-learningu na LF rokem intenzivních změn. Na jaře byl ustanoven e-learningový tým, kterého úkolem je zajistit metodické a technické zázemí pro autory. Intenzivnější využití e-learningu v pregraduální výuce vyplynulo zejména z nového kurikula a z potřeby kvalitativně vylepšit a sjednotit již probíhající aktivity. Cílem je zlepšení kvality výuky, jak v pregraduální, tak v postgraduální výuce.

Změny začaly a budou pokračovat také v postgraduálním vzdělávání, zejména na portálu PO>STUDIUM. Portál po 11 letech mění název (původně CEVA Education), prochází změnami uživatelského rozhraní a některých zavedených procesů, například při organizaci webinářů, spolupráci s autory a propagaci aktivit. V roce 2020 budou dostupné nové kurzy (Kardiologie, Hematologie, Mikrobiologie, Resuscitace a jiné), bude pokračovat série webinářů a přibydou také záznamy odborných konferencí a seminářů. Kromě již tradičně zaznamenávaných seminářů 1. interní kliniky a Spolků lékařů nově nabízíme i nahrávky seminářů Kardiologické a Chirurgické kliniky. Již dostupný je kurz Učitel na LF, kterého cílem je zlepšení pedagogických dovedností vyučujících. Studium na portálu je pro vyučující, zaměstnance a studenty LFP zcela zdarma.

Součástí aktivit týmu je zavádění e-learningu do vnitřních procesů a vzdělávání zaměstnanců fakulty. Z iniciativy vznikají nové e-kurzy bezpečnostního oddělení (BOZP, PO) a personálního oddělení, které chce pomocí e-learningu zefektivnit adaptační proces nových zaměstnanců.

E-learningový tým je k dispozici všem autorům a učitelům LFP. Nabídka služeb týmu má 4 hlavní oblasti:

  • tvorba materiálů (zjištění a zpracování záznamů, příprava ozvučených prezentací, natáčení videí 
  • pořízení záznamů/streamování seminářů, odborných akcí nebo konferencí,
  • metodické konzultace (pomoc s výběrem efektivních nástrojů, zaměření na pedagogickou kvalitu výstupů, inspirace z dalších lékařských fakult)
  • technickou asistenci (LMS Moodle, používání dalších nástrojů – např. videokonferencí).

Důležitou součástí týmu jsou samotní studenti, kteří se pod záštitou předmětu Studentská pedagogická a publicitní činnost aktivně podílejí na produkci a postprodukci výukových materiálů.

Velkou novinkou bude otevření výukové místnosti pro studenty a autory e-learningu, která bude plnit funkci mediálního ateliéru. V prostorech vedle studoven v Pavlovově pavilonu bude k dispozici kompletní technické zázemí. Kromě „standardní techniky“ jako výkonný PC s několika programy pro postprodukci videí, kamer, fotoaparátů, zeleného plátna a příslušenství bude k dispozici například kamera pro pořizování 360° snímků nebo brýle pro virtuální a rozšířenou realitu HTC Vive Pro.

Máte-li myšlenku, sen nebo jste jen zvědaví, jak by e-learning mohl vylepšit vaši výuku, neváhejte nás kontaktovat. Více informací najdete na webu LFP v sekci e-learning.