Nové články a aktuality

Laboratorní diagnostika autoimunních onemocnění – ANA není ENA

Laboratorní diagnostika autoimunních onemocnění – ANA není ENA

by Jana Bojčuková -
Number of replies: 0

Přednášející: RNDr. Jana Bojčuková

Téma: Systémová onemocnění zahrnují skupinu chorob zánětlivého charakteru, které mají autoimunitní podklad. Charakteristickým rysem těchto onemocnění je přítomnost tzv. antinukleárních protilátek (ANA), tedy protilátek namířených proti různým molekulám buněčného jádra. Pomocí vyšetření ANA lze detekovat protilátky proti antigenům jádra buňky (DNA, RNA, histony, nukleoproteiny) a antigenům cytoplazmy buňky (mitochondrie, skelet, mikrosomy, lysozomy, peroxisomy, Golgiho aparát). Jejich stanovení přispívá k diagnóze autoimunitního onemocnění, eventuálně k posouzení jeho aktivity. Vyšetření ANA slouží k diagnostice a monitorování léčby především SLE, Sjögrenova syndromu, revmatoidní artritidy, dermatomyositidy, polymyositidy, systémové sklerózy.  Na metodu ne­přímé imunofluorescence by v případě pozitivity mělo na­vazovat vyšetření přesněj­ších metod vedoucích k určení přesné protilátkové specifi­ty. K přesnější identifikaci autoprotilátek se používají dal­ší metody, např. enzymová imunoanalýza (EIA), při níž se užívají celá jádra, jaderné extrakty nebo směsi purifikova­ných nebo rekombinantních jaderných proteinů.


Jak citovat toto dílo? 

RNDr. Jana Bojčuková: Laboratorní diagnostika autoimunních onemocnění – ANA není ENA [on-line] 4. červen 2019 , poslední aktualizace 4. červen 2019 [cit. ]. Dostupný z WWW: https://postudium.cz/mod/forum/discuss.php?d=1202 ISSN 1803-8999.