4. Léčba otravy metanolem a etylenglykolem

Je třeba co nejrychleji zahájit dialyzační léčbu k vyloučení alkoholů a jejich toxických oxidačních produktů; uplatní se i při úpravě metabolické a úpravě acidózy. Je nezbytné udržovat dostatečnou hladinu etanolu v krvi nemocného (1,0 – 1,5 g/l). Etanol má značně vyšší afinitu k alkoholdehydrogenáze než metanol či etylenglykol; enzym tedy přednostně oxiduje etanol a zpomaluje se vznik toxických metabolitů z metanolu či etylenglykolu (viz Obr. 1.5). Lze užít i inhibitor alkoholdehydrogenázy, 4-metylpyrazol (fomipezol), který je ještě účinnější.

Obr. 1.5. Schéma účinku alkoholu jakožto antidota při otravě metanolem a etylenglykolem; alkoholdehydrogenáza (ADH) přednostně oxiduje etanol a nevznikají modře zvýrazněné toxické oxidační produkty metanolu či etylenglykolu.


U otravy metanolem lze přidávat kyselinu listovou resp. její redukovanou formu (Leucovorin); je koenzymem enzymu, který oxiduje toxickou kyselinu mravenčí, i když značně pomalu. V případě otravy etylenglykolem prospívají thiamin a pyridoxin, jejichž deriváty tvoří koenzymy nutné pro alternativní přeměnu kyseliny glyoxalové na méně toxické produkty.