2. Otrava metanolem

Otrava metanolem přichází sporadicky i v epidemiích. Metanol se nedá od etanolu odlišit vzhledem, chutí ani čichem, navíc bývá často s etanolem smíchán. Minimální toxická dávka je 0,1 mg/kg, letální dávka 1 – 2 mg/kg; při současném požití etanolu se tyto dávky významně zvyšují.

Metanol vyvolá příznaky podobné jako etanol, nebezpečný je toxický účinek jeho metabolických produktů: v organismu je působením enzymů alkoholdehydrogenázy a aldehyddehydrogenázy oxidován na formaldehyd a kyselinu mravenčí (formiát), která ireverzibilně poškozuje zrakový nerv (viz Obr. 1.2). Těžká metabolická acidóza je způsobena nejen kyselinou mravenčí vznikající oxidací metanolu, ale i hromaděním kyseliny mléčné – kyselina mravenčí totiž inhibuje cytochrom c oxidázu v mitochondriích. I metanol způsobuje vzestup osmolality krevního séra. Podezření na otravu metanolem (ale i etylenglykolem) vznikne při vysoké hodnotě osmolální mezery (osmolal gap) a negativní či výrazně nižší hladině etanolu, než by tomu odpovídalo.

Stanovení metanolu je možné plynovou chromatografií.

Obr. 1.2. Schéma oxidace metanolu na formaldehyd a kyselinu mravenčí