1. Otrava etanolem

1.1. Orientační odhady koncentrace etanolu v krvi

V klinické praxi je často přínosné orientačně odhadnout, jakou hladinu etanolu pacient docílil po konzumaci různých alkoholických nápojů.

Na alkoholických nápojích je obsah etanolu obvykle uveden v objemových procentech. Protože etanol má menší hustotu než voda, hmotnostní procenta získáme vynásobením objemových procent číslem 0,8. Např. pivo „dvanáctka“ má 5 objemových procent etanolu, tedy 5 × 0,8 = 4 hmotnostní procenta. V jednom litru je tedy 40 g etanolu. Zjednodušeně můžeme říci, že:

  • pivo obsahuje 3 % („desítka”) – 4 % („dvanáctka”) etanolu;
  • víno obsahuje 10 % alkoholu (může se výrazně lišit);
  • destiláty obsahují 40 % alkoholu (ale zde je odhad velmi nepřesný – jednotlivé nápoje se mnohou významně lišit, je třeba upravit dle konkrétního destilátu).

Etanol se velmi rychle a úplně vstřebává ze zažívacího traktu a distribuuje se v celkové tělesné vodě. Koncentraci etanolu v krvi po požití 1 litru piva „dvanáctky“ můžeme proto odhadnout jako 40 g v 60 procentech hmotnosti u mužů a v 50 procentech u žen. U 70 kg muže by tedy koncentrace etanolu byla 40/0,6 × 70 = 0,95 g/l. Reálná koncentrace je závislá na mnoha dalších faktorech – hlavně na rychlosti konzumace alkoholu, jeho teplotě, obsahu CO2 a konzumaci jídla, jak již bylo uvedeno v úvodu kapitoly. Pokles koncentrace etanolu v krvi je u občasného konzumenta alkoholu přibližně 0,15 g/l za hodinu; u „průměrného“ pacienta na akutním příjmu spíše 0,2 g/l za hodinu.

Při léčebném podávání etanolu u otravy etylenglykolem či metanolem uvažujeme obdobně. Obvykle aplikujeme bolusovou dávku etanolu a docílenou hladinu následně udržujeme kontinuální infuzí rychlostí, která odpovídá odbourávání etanolu. Abychom dosáhli např. koncentraci etanolu 1,2 g/l musíme 70 kg muži podat bolus 1,2 g × CTV, tedy 1,2 × 42 = 50,4 g. Pro udržení této koncentrace pak musíme pokrýt odbourávání etanolu – např. 0,2 g/l za hodinu, tedy podat 0,2 × 42 = 8,4 g za hodinu.