Akutní leukémie

Obsahuje 8 kapitol.
Vhodné i jako materiál pro tisk.

3. Příznaky

Klinické příznaky jsou způsobeny nepřítomností zdravých krevních elementů a dále také jejich útlakem v kostní dřeni. Pro leukémie je velmi typické, že klinický stav se poměrně rychle zhoršuje a není výjimkou úmrtí na závažné komplikace v řádu dnů. Velmi nebezpečná je klinicky nezjistitelná hyperleukocytóza (cca nad 100 ×109/l ) - velmi vysoké riziko udušení v důsledku „ucpání“ drobných kapilár v plicním řečišti.

Z dalších příznaků je velmi typický zvýšený výskyt infekcí či infekcí obtížně reagujících na antibiotickou léčbu. Toto je způsobeno nedostatečným množstvím funkčních bílých krvinek zajišťujících imunitu.
Příklad: Pacient dochází k praktickému lékaři s opakovanými angínami, které nereagují na podávaná antibiotika, navíc se k tomu přidá „praskání“ koutků a afty.

Z důvodu snížené tvorby krevních destiček jsou patrné četné hematomy či drobná prokrvácení tkání - nejčastěji postižena kůže končetin, u žen prodloužená či extrémně silná menstruace.
Příklad: Typický pacient při záchytu nemoci velmi často s četnými modřinami na těle vzniklými po sebemenším násilí.

V kostní dřeni dochází k útlaku tvorby červené krevní řady a tím pak k projevům anemického syndromu (tj. z nedostatku červeného krevního barviva) - tomu odpovídá únava, slabost, malátnost, bledost.
Mezi méně časté projevy patří hyperplazie (zduření) dásní, zduření lymfatických uzlin či jater, krvácení do CNS (centrální nervový systém - sem patří mozek a mícha)  nebo do sítnice, zduření varlat při infiltraci (častěji u ALL)

Specifické projevy při infiltraci CNS (bývá u ALL) - bolesti hlavy, točení hlavy, závratě, poruchy hlavových nervů (např. náhle vzniklé šilhání) - proto u každé diagnózy ALL provádíme lumbální punkci s aplikací chemoterapie do páteřního kanálu - při potvrzení leukémie i v mozkomíšním moku nutné opakované aplikace.