Mnohočetný myelom

Obsahuje 6 kapitol.
Vhodné i jako materiál pro tisk.

6. Varianty myelomu a prognóza

Varianty myelomu

  • Solitární plazmocytom – pouze 1 lokalizované ložisko kdekoliv na těle
  • MGUS = monoklonální gamapatie nejasného významu – nález pouze paraproteinu - ve dřeni bez zmnožení plazmocytů a nejsou známky poškození orgánů (udává se průměrně 10-20% riziko přechodu do myelomu)
  • Amyloidóza – závažná forma, kdy dochází k ukládání patologické hmoty (neboli amyloidu) do tkání, nejčastěji do ledvin a srdce, přežití v řádech měsíců až 2 let
  • Asekreční myelom – není přítomný paraprotein, ale ostatní kritéria jsou splněna (plazmocyty v kostní dřeni, postižení orgánů)

Prognóza

Mnohočetný myelom je poměrně agresivní onemocnění. V současné době se průměrná doba přežití udává kolem 3-4 let bez léčby. Za použití dostupných léků a autologní transplantace lze prodloužit přežití i o dvojnásobek. Vždy samozřejmě záleží na vstupním stavu, prognostických faktorech i spolupráci pacienta.