Zvláštnosti laboratorního vyšetřování v dětském věku a ve stáří

Jsou choroby, které se častěji vyskytují ve starším věku a jejichž závažnost opravňuje k jejich vyhledávání screeningovými metodami v široké populaci.

K těmto metodám patří např. stanovení okultního krvácení resp. hemoglobinu ve stolici při vyhledávání kolorektálního karcinomu; v případě kvantifikace PSA u mužů k odlišení karcinomu prostaty od její benigní hyperplazie není většinou screening pomocí PSA doporučován.

Tabulka 4 shrnuje některé testy, které pomohou odhalit častěji se vyskytující chorobné stavy u starých osob. Bylo by vhodné, aby se prováděly např. v rámci přijetí starého pacienta do nemocnice, ať už z jakéhokoliv důvodu.

Tabulka 4. Příjmový screening u seniorů

Laboratorní ukazatel

Zjištěná porucha či choroba

Albumin, celková bílkovina

malnutrice

Glykémie 2 h po jídle

diabetes mellitus

Vápník

osteomalacie (nedostatek vitamínu D)

Draslík

hypo- či hyperkalémie (nežádoucí účinek diuretik, ACE inhibitorů, 
antagonistů aldosteronu)

TSH, FT4

hyper- či hypothyreóza

CRP event. sedimentace erytrocytů

nespecifický ukazatel přítomnosti organické nemoci (zánět, nádor)