Zvláštnosti laboratorního vyšetřování v dětském věku a ve stáří

Typickou známkou stáří je polymorbidita. Z tohoto důvodu mohou být výsledky laboratorních testů ovlivněny současně několika chorobami. Protože staří lidé často užívají množství různých léků, je třeba počítat s větší možností ovlivnění výsledků podávanými léky.

Rovněž referenční hodnoty některých vyšetření mohou být u starých lidí jiné. Většinou se zde jedná o plynulé změny – mezi osobami středního věku a starými nenajdeme ostrou hranici. Z tohoto důvodu by bylo nejvhodnější mít k dispozici referenční rozmezí v závislosti na věku, např. pro jednotlivé dekády od středního věku až po věk pokročilý. Někdy se však těžko dají odlišit fyziologické změny způsobené vlastním procesem stárnutí od změn, které doprovázejí choroby a stavy vyskytující se často právě ve stáří (ateroskleróza, osteoporóza, malnutrice aj.). V některých případech je problémem u starších lidí i nežádoucí účinek léků, které často užívají (mj. diuretika, antihypertenziva aj.).

Protože ve starším věku roste prevalence mnohých závažných chorob, bylo by vhodné alespoň některé z nich cíleně vyhledávat pomocí screeningových programů, jejichž součástí je i laboratorní vyšetření.