Zvláštnosti laboratorního vyšetřování v dětském věku a ve stáří

Dětský věk s sebou přináší řadu odlišností i při laboratorním vyšetřování; toto platí samozřejmě hlavně pro novorozence a kojence. Odlišnosti se týkají jak způsobu odběru biologického materiálu, zejména krve, tak výsledků laboratorních vyšetření – u zdravých i při nemoci. Míra těchto odlišností je dána gestačním věkem a porodní hmotností novorozence (Tabulka 1).

Tabulka 1. Obvykle užívané termíny při klasifikaci novorozenců

Podle gestačního věku

zralý

37. – 42. týden gestace

 

nezralý

< 37. týden gestace

 

extrémně nezralý

< 30. týden gestace

Podle porodní hmotnosti

nízká

< 2,5 kg

 

velmi nízká

< 1,5 kg

 

extrémně nízká

< 1,0 kg

Další klasifikace

malý vzhledem ke gestačnímu věku

 

úměrný gestačnímu věku

 

velký vzhledem ke gestačnímu věku