Trendy v laboratorní medicíně

Základní učební text. 

Absolvování vám zabere cca 120 minut.

1. Úvod

Laboratorní medicína patří mezi nejrychleji se rozvíjející obory medicíny. Cílem této kapitoly je postihnout hlavní trendy v klinické biochemii (a v celé laboratorní medicíně). Řada z nich představuje dvě strany jedné mince, které se navzájem nevylučují, ale naopak doplňují – popíšeme si výhody jednotlivých trendů a rizika jejich nevhodné aplikace. V závěru pak zkusíme odhadnout, kam bude obor v budoucnu směřovat.