Webináře

Záznamy předchozích webinářů

14. 2. 2019 Stanovení donor specifických protilátek u pacientů po transplantaci

Přednášející: Ing. Tomáš Vlas

Termín: 14. 2. 2019 od 14:00hod

Téma: Stanovení protilátek proti antigenům hlavního histokompatibilního komplexu (HLA) může být významným prediktorem rejekce štěpu a rozvoje jeho dysfunkce. Stanovení těchto protilátek je velmi komplikovaný proces díky zkřížené reaktivitě v rámci HLA systému. Další míru individuality vnášejí do stanovení různé techniky, kterými můžeme detekovat anti-HLA protilátky.

Vstup

(Tlačítko vstup použijte pro registraci na webinář. Nasměruje Vás do webinářového kurzu, kde najdete důležité informace ohledně času a místa konání, po akci si na tomto odkazu můžete vygenerovat certifikát)
Záznam webináře: