Webináře

Záznamy předchozích webinářů

9. 5. 2019 Laboratorní diagnostika autoimunitních onemocnění – ANA není ENA

Přednášející: RNDr. J. Bojčuková

Termín: POZOR ZMĚNA TERMÍNU 9.5. 2019 od 14:00hod

Téma: Systémová onemocnění zahrnují skupinu chorob zánětlivého charakteru, které mají autoimunitní podklad. Charakteristickým rysem těchto onemocnění je přítomnost tzv. antinukleárních protilátek (ANA), tedy protilátek namířených proti různým molekulám buněčného jádra.  Pomocí vyšetření ANA lze detekovat protilátky proti antigenům jádra buňky (DNA, RNA, histony, nukleoproteiny) a antigenům cytoplazmy buňky (mitochondrie, skelet, mikrosomy, lysozomy, peroxisomy, Golgiho aparát). Jejich stanovení přispívá k diagnóze autoimunitního onemocnění, eventuálně k posouzení jeho aktivity. Vyšetření ANA slouží k diagnostice a monitorování léčby především SLE, Sjögrenova syndromu, revmatoidní artritidy, dermatomyositidy, polymyositidy, systémové sklerózy.  Na metodu ne­přímé imunofluorescence by v případě pozitivity mělo na­vazovat vyšetření přesněj­ších metod vedoucích k určení přesné protilátkové specifi­ty. K přesnější identifikaci autoprotilátek se používají dal­ší metody, např. enzymová imunoanalýza (EIA), při níž se užívají celá jádra, jaderné extrakty nebo směsi purifikova­ných nebo rekombinantních jaderných proteinů.

Vstup

(Tlačítko vstup použijte pro registraci na webinář. Nasměruje Vás do webinářového kurzu, kde najdete důležité informace ohledně času a místa konání, po akci si na tomto odkazu můžete vygenerovat certifikát)
Záznam webináře